Waar zijn wij

HOE BEREIK JE ONS

VANUIT HET NORD:
Autostrada A1 Milano/Bologna en autostrada A14 Bologna/Taranto.
Afslag Atri/Pineto.
Vervolg de Strada Adriatica SS16 richting Pescara
(afstand vanaf de afslag circa 6 km).

VANUIT HET ZUIDEN:
Autostrada Taranto/Bologna A14.
Afslag Atri/Pineto.
Vervolg de Strada Adriatica SS16 richting Pescara
(afstand vanaf de afslag circa 6 km).

Menu